สถานที่ตั้ง ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา
โคกพนมดีเป็นดินแดนที่มีผู้คนอาศัยมาตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ เป็นชุมชนที่พึ่งพาอาหารจากทะเลเป็นสำคัญ

ลักษณะทั่วไป
บริเวณโคกพนมดี นักโบราณคดีเรียกว่า เชลล์ มาวด์ (Shell mouid) คือเนินดินขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ ๒๗ ไร่ บริเวณขอบเป็นสันสูง ตรงกลางเป็นแอ่งสูงสุด ไม่เกิน ๑๒ เมตร

หลักฐานที่พบ
หลักฐานที่พบโครงกระดูกมนุษย์ เครื่องมือหินขัด เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับที่ทำด้วยเปลือก หอยและหินมีค่า และมีร่องรอยของการทับถมของเปลือกหอยแครง

เส้นทางเข้าสู่โคกพนมดี
เดินทางจากที่ว่าการอำเภอพนัสนิคมไปทางทิศเหนือ โดยใช้ถนนสายพนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี