ลักษณะความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างเทวดากับมนุษย์

ความสำคัญ

ชาวบ้านเชื่อว่าถ้าถึงฤดูฝนแล้ว ฝนยังไม่ตกชาวบ้านจะทำพิธีแห่นางแมว เพื่อขอให้ฝนตกสำหรับเพาะปลูกหว่านได้พืชพันธ์ต่อไป

พิธีกรรม

ชาวบ้านจะรวมตัวกันจับแมวตัวเมียมาใส่กรงหรือชะลอม แล้วขึ้นคานหามแห่กันไปรอบๆ บริเวณหมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมขบวนแห่จะร้องรำทำเพลงสนุกสนานกันไปในขบวน อาจจะใช้กลองยาวบรรเลงร่วมขบวน เมื่อแห่ถึงบ้านใครบ้านนั้นจะต้องสาดน้ำลงมาที่ตัวแมว เมื่อแห่เสร็จจึงปล่อยแมวไป