• ทำภูมิ
  • ทำภูมิ
ทำภูมิ ไหว้พระภูมิ หรือไหว้เจ้าที่ เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อบวงสรวงพระภูมิ ผู้เป็นเทพารักษ์ประจำพื้นที่ และอาคารบ้านเรือน เพื่อขอความสวัสดี และขอความปลอดภัยจากโทษภัยทั้งปวง

ช่วงเวลา ทำในโอกาสงานมงคลต่าง ๆ และมักทำในวันเสาร์ หรือวันอังคาร บางบ้านกระทำทุกปี ปีละครั้ง

ความสำคัญ

การทำภูมิที่จัดให้มีเนื่องจากมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้น เมื่อไปหาหมอทางไสยศาสตร์ มักจะบอกว่าพระภูมิให้โทษ ถ้าทำภูมิบวงสรวงแล้วจะหาย จึงได้จัดพิธีขึ้น

พิธีกรรม

เครื่องบูชา มี ธูปเทียน ข้าวตอกดอกไม้ หมาก พลู เชื่อกันว่า เจ้าที่เป็นผู้ชรามากแล้ว หมากพลูนิยมตะบันเสียก่อน
เครื่องสังเวย มีขนมต้มขาว ขนมต้มแดง กล้วย อ้อย เหล้า ข้าว เป็ด ไก่ ปลามีหัว มีหาง
พิธีกรรมเริ่มต้นตั้งแต่จุดธูปเทียน ตั้งนะโม ๓ จบ ชุมนุมเทวดา ไหว้สัคสคีใหญ่ จบแล้วกล่าวคำอธิฐานอ้อนวอน เช่นไหว้เจ้าที่บ้านก็วิงวอนว่า วันนี้เป็นวันดี เจ้าบ้านเขารำลึกพระคุณของท่านที่ได้ให้ที่ให้ทางตั้งบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย ขอให้ท่านมารับเอาเครื่องสังเวย เมื่ออิ่มสำราญแล้ว ช่วยคุ้มครองรักษาให้เจ้าของเรือนอยู่เย็นเป็นสุข มีลาภมีชัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อันตรายทั้งปวง