ช่วงเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ยาวนานไปถึง ๑-๒ สัปดาห์

ความสำคัญ

เป็นงานประเพณีทำบุญในวันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์

พิธีกรรม

ก่อนวันที่ ๑๓ จัดเตรียมเครื่องไทยทาน อาหาร ขนมหวาน ทำความสะอาดบ้าน วันที่ ๑๕ เช้ามืดประกอบพิธีกั่นตอหรือขอขมาบิดามารดา ตอนสายไปทำบุญที่วัดถวายเครื่องไทยทาน อาหาร ขนมหวานดอกไม้ ธูปเทียน ฟังพระธรรมเทศนา เสร็จแล้วขอขมาพระสงฆ์ ลงจากวัดเล่นสงกรานต์สาดน้ำ เล่นหมากนิมหมากข่าง จากนั้นไปกั่นตอญาติผู้ใหญ่ที่เคารพในหมู่บ้าน ร่วมกันไปกั่นตอพระสงฆ์ ญาติผู้ใหญ่ที่ต่างหมู่บ้าน เสร็จแล้วกลับมาร่วมกันทำความสะอาดวัดในหมู่บ้าน

สาระ

การทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล การขอขมาพระสงฆ์และญาติผู้ใหญ่ เพื่อขออโหสิสิ่งที่ได้ล่วงเกินทั้งทางกาย วาจา ใจ และให้ความเคารพผู้อาวุโสกว่า