หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์ หรือวัดบางมอญ เป็นที่รวบรวมหนังใหญ่ ที่มีความงามของตัวหนังประมาณ ๒๗๐ ตัว แสดงได้ ๔ ศึกคือบุตร-ลพ (พระมงกุฎ-พระลพ) ชุดนาคบาศ ชุดศึกใหญ่ (ศึกทศกัณฐ์ ครั้งที่ ๕) และศึกวิรุญจำบัง โดยตัวหนังใหญ่ส่วนหนึ่ง ได้มาจากครูเปีย เจ้าของหนังใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางส่วนซื้อมาจากวัดตึก (อยู่ตรงข้ามวัดสว่างอารมณ์) ครูเปียผู้นำหนังใหญ่มาถวายหลวงพ่อเรือง และฝึกหัดการเชิด การพากย์ให้แก่ชาวบ้านบางมอญด้วย

อุปกรณ์การเล่นและ

วิธีการเล่น

อุปกรณ์การเล่น

๑. หนังใหญ่ ทำด้วยหนังวัวแกะสลักลวดลายตามตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์
๒. ฉากทำด้วยผ้าขาว
๓. คนเชิด
๔. คนพากย์
๕. เครื่องดนตรีประกอบการพากย์ (การแสดง) ได้แก่ ฉิ่ง, ฉาบ กรับ, โหม่ง

โอกาสที่เล่น

นิยมแสดงตอนกลางคืนในที่โล่ง ในงานประจำปีของวัด งานฉลองต่าง ๆ เช่น บวชนาค งานศพ เป็นต้น

คุณค่า
ผู้เล่น จะได้รับการฝึกวิธีการเชิด และผู้ชมได้รับความสนุกสนาน เกิดความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและของชาติไทย