พิธีเฮ็ดเวียก (พิธีสะเดาะเคราะห์)

ลักษณะความเชื่อ
เชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์เพื่อกำจัดความชั่วร้าย หรือ เหตุการณ์ร้าย ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล เมื่อทำพิธีนี้แล้วสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ จะไม่เกิดขึ้น

ความสำคัญ

พิธีเฮ็ดเวียก เป็นความเชื่อที่เชื่อถือสืบต่อกันมานาน โดยเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดมีเคราะห์ร้าย หรือมีความวิตกกังวล เกิดขึ้นเพราะมีสิ่งที่ไม่ดีมาทำให้เจ็บป่วยจึงต้องทำพิธีเฮ็ดเวียกเพื่อขจัดปัดเป่า เมื่อผ่านพิธีนี้แล้วจะมีความสุข สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่สามารถเข้ามากล้ำกลายได้

พิธีกรรม

พิธีเฮ็ดเวียก ผู้ประกอบพิธีจะนำเอากาบกล้วยมาประดิษฐ์เป็นกระทงสี่เหลี่ยม ด้านในแบ่งเป็นช่อง ๙ช่อง แต่ละช่องบรรจุข้าวดำ (ข้าวสุกมาคลุกกับน้ำผสมผงถ่าน) ข้าวแดง (ข้าวสุกคลุกกับน้ำสีแดง) อาหารคาวที่ทำจากเนื้อสัตว์ และอาหารหวานต่าง ๆ ใส่ให้ครบ ๙ ช่อง ที่ขอบและมุมกระทงกาบกล้วยจะประดับด้วยธงกระดาษสีต่าง ๆ ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ๆ เมื่อจัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วผู้สะเดาะเคราะห์จะนั่งหันหน้าเข้าหากระทง ผู้ประกอบพิธีหรือหมอขวัญจะกล่าวคาถาและผูกแขนผู้สะเดาะเคราะห์ด้วยสายสิญจน์ ต่อจากนั้นจะนำเอากระทงไปทิ้งไว้ที่ทางสามแพร่งเป็นเสร็จพิธี