พิธีสมโภชและงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก

  • พิธีสมโภชและงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก
  • พิธีสมโภชและงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก
  • พิธีสมโภชและงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก
ช่วงเวลา นิยมจัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี

ความสำคัญ

พิธีสมโภชและงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนนมัสการบูชาพระธาตุ และช่วยกันทำความสะอาด ตลอดจนซ่อมแซมสถานที่ชำรุดทรุดโทรมบริเวณพระธาตุ ให้อยู่คู่บ้านเมืองตลอดไป

พิธีกรรม

เริ่มด้วยการทำความสะอาดพระธาตุ และซ่อมแซมสถานที่ชำรุดทรุดโทรมก่อนจะถึงวันงานจริง พิธีจะเริ่มด้วยการบูชาพระธาตุโดยมีเจ้ากวน นางเทียม แสน นางแต่ง และชาวบ้านจะเริ่มกระทำพิธีโดยช่วยกันจัดเครื่องเซ่น เพื่อทำพิธีบูชาองค์พระธาตุอันประกอบด้วยกระทงใหญ่ ๑ กระทง กระทงน้อย ๘ กระทง เครื่องบูชาที่ใส่ลงในกระทง ได้แก่ เมี่ยง หมาก กล้วย อ้อย แกงส้ม ขนมต่าง ๆ พิธีจะต้องทำก่อนเพลและทำในขณะที่ประชาชนชุมนุมกันมาก ๆ เมื่อเสร็จพิธีก็จะยกกระทงใหญ่ไปลอยน้ำ ส่วนกระทงน้อยยกไปบูชาตามบริเวณริมวัด ถัดจากพิธีบูชาพระธาตุก็จะเป็นพิธีสรงธาตุ พิธีสู่ขวัญธาตุ พิธีเวียนเทียน พิธีบวชนาค ซึ่งจะต้องจุดบั้งไฟไปพร้อมกันด้วย และสุดท้ายก็จะเป็นพิธีคารวะธาตุ

สาระ

พิธีสมโภชและงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก เป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม ความเชื่อของชาวอำเภอด่านซ้ายที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ลูกหลานจะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง อีกทั้งทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล