พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  • พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ช่วงเวลา วันที่ ๒๕ มกราคมของทุกปี

ความสำคัญ

จัดเป็นประเพณีและพิธีกรรมสำคัญของชาวจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเตือนสติแก่คนรุ่นหลังและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เคยเสด็จมาประทับ ณ ริมหนองบัว และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดอนุสรณ์สถานแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑

พิธีกรรม

จังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ ๒๕ มกราคม ของทุกปี มีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้
๑. การจัดขบวนแห่เทอดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของหน่วยงานต่าง ๆ
๒. ประกอบพิธีสงฆ์
๓. พิธีประกาศราชสดุดี
๔. จัดพิธีบวงสรวงสังเวยและรำบวงสรวง
เครื่องประกอบพิธี เช่น ปลาช่อนนึ่งไม่ถอดเกล็ด กล้วยน้ำว้า มะพร้าวมงคล ผลไม้มงคล อาหารคาวหวาน หัวหมู บายศรีปากชามใส่ข้าวเหนียว ไข่ต้ม ดอกดาวเรือง โดยใช้พาน ๓ ขนาด คือ พานใหญ่ ๒ พาน ใส่หัวหมู-อาหารคาวหวาน พานกลาง ๑ พาน ใส่ปลานึ่ง และพานเล็ก ๓ พาน ใส่กล้วย ผลไม้ มะพร้าว งดถวายสุรา

สาระ

เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช