ลักษณะความเชื่อ
เป็นความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ที่คอยปกปักรักษาลูกหลานในหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข

ความสำคัญ

แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ต้นไม้ใหญ่ ที่อยู่ในบริเวณศาลปู่ตา

พิธีกรรม

จะกระทำพิธีในเดือน ๗ หรือ เวลามีงานประเพณีจะทำพิธีเซ่นไหว้ศาลปู่ตา เพื่อเป็นการกล่าวให้ช่วยดูแลรักษาคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข เครื่องเซ่นไหว้จะมีเฒ่าจ้ำ (หมอหรือครูประจำหมู่บ้าน) เป็นผู้กระทำพิธี มีไก่นึ่ง หรือหัวหมู ข้าวต้ม ไข่ต้ม หมากพลู บุหรี่ สุราขาว ธูป เทียน