ช่วงเวลา เป็นประเพณีที่จัดพร้อมกับพิธีศพ

ความสำคัญ

การทอดผ้าบายศรี เป็นประเพณีเก่าแก่ที่เข้าใจว่าน่าจะสืบทอดมาจากความเชื่อถือของจีน เป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงคราม

พิธีกรรม

พิธีทอดผ้าบายศรีเป็นประเพณีการขอขมาต่อศพที่ลูกสะใภ้ต้องนำบายศรีไปขอขมาต่อศพของบิดามารดาของสามีก่อนทำพิธีประชุมเพลิง เครื่องประกอบบายศรีที่นิยมกัน คือ บายศรีและผ้าสบงที่พับเป็นดอกบัว เครื่องไทยทาน หมากพลู และปัจจัย เมื่อขอขมาต่อศพแล้ว ก็ให้นำของเหล่านี้ถวายพระต่อหน้าศพ

สาระ

ประเพณีทอดผ้าบายศรี เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะเป็นแนวคิดที่ปลูกฝังความกตัญญู ธรรมดาลูกสะใภ้ต้องไปอยู่ร่วมกับญาติฝ่ายสามีย่อมกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาดังนั้น ก่อนที่จะทำพิธีเผาศพ ควรขอขมาและอโหสิกรรมแก่กัน ครอบครัวของลูกหลานจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข