ช่วงเวลา ทำในเวลาเช้า ไม่กำหนดวัน

ความสำคัญ

การส่งเคราะห์เกิดจากพื้นฐานความเชื่อว่า เหตุผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากเคราะห์ร้าย จำเป็นต้องขจัดปัดเป่า ซึ่งหากกระทำแล้วจะทำให้ชีวิตกลับสู่ภาวะปกติ

พิธีกรรม

ผู้ทำพิธีหรือ อาจารย์ จัดเครื่องบูชาประกอบด้วย ตุง (จำนวน ๓,๖,๙ หรือ ๑๒ ตัว) รูปปั้นดินเหนียวรูปคน สัตว์ต่าง ๆ กล้วย อ้อย หมาก พริก บุหรี่ ข้าวสุก อาหารคาว ของหวาน ทั้งหมดจะนำใส่สะตวง (เครื่องบัดพลี) แล้วนำไปยังทางสามแพร่ง จุดธูปเทียนบูชาแล้ววางสะตวงทิ้งไว้ เป็นเสร็จพิธี
ผู้ขอทำพิธีจะมีขันตั้ง ซึ่งประกอบด้วย หมาก พลู ผ้าขาว เหล้า ๑ ขวด และค่าขันตั้งครู (แล้วแต่จะกำหนด)

สาระ

ความเชื่อนี้ทำให้คนไม่ละเมิดล่วงเกินธรรมชาติ และมีผลทางจิตวิทยาคือทำให้กำลังใจของผู้เข้าทำพิธีส่งเคราะห์ดีขึ้น