การทรงเจ้าศาลเจ้าโกมินทร์

  • การทรงเจ้าศาลเจ้าโกมินทร์
  • การทรงเจ้าศาลเจ้าโกมินทร์
  • การทรงเจ้าศาลเจ้าโกมินทร์

ช่วงเวลา

งานวันเกิดเจ้าพ่อโกมินทร์ (นาจา) งานไหว้ครูประจำปี เทศกาลกินเจ นอกจากนั้นจะทรงทุกวันที่ ๑๕ของเดือน

ความสำคัญ

หวังการชี้นำจากเจ้าพ่อโกมินทร์ ซึ่งเชิญมาสิงร่างทรงในการแก้ปัญหาในการดำรงชีพหรือแก้ปัญหาในชีวิต หรือให้เจ้าพ่อโกมินทร์ช่วยในเรื่องต่าง ๆ

พิธีกรรม

เริ่มจากผู้ที่ต้องการให้เจ้าพ่อโกมินทร์ช่วยเหลือ จะจุดธูป ๑๖ ดอก เพื่อเชิญเจ้าให้เสด็จมาประทับทรงหลังจากนั้นคนทรงจะจุดธูป ๑๖ ดอก เพื่อรับเจ้า เมื่อเจ้าลงประทับแล้วจะใส่เสื้อผ้าชุดทรง เมื่อเจ้าเสด็จลงจะแฝงอยู่ในร่างคนทรงอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อให้ผู้มาพบปะไต่ถามเรื่องราวต่างๆ จนเป็นที่พอใจ

สาระ

การทรงเจ้าเป็นพิธีกรรมที่เกิดจากความเชื่อ ซึ่งไม่เป็นเหตุผลที่พิสูจน์ได้หรือมีความถูกต้องเสมอไป