การตั้งชื่อ ของชาวไทยมุสลิม

  • การตั้งชื่อ ของชาวไทยมุสลิม
  • การตั้งชื่อ ของชาวไทยมุสลิม
  • การตั้งชื่อ ของชาวไทยมุสลิม
ลักษณะความเชื่อ
ชาวไทยมุสลิมมีความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งชื่อ ดังนี้
๑) เชื่อว่าชื่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต ชื่อที่เป็นมงคลจะนำความสุขสมบูรณ์มาให้ ชื่อที่เป็นอัปมงคลจะนำความหายนะมาสู่ตนได้
๒) เชื่อในคำสอนของศาสนา ที่กล่าวว่า ชื่อบิดาของท่านและชื่อของท่านจะถูกเรียกขานในวัน กิมายะฮุ คือวันฟื้นขึ้นจากความตายสู่ปรโลก ฉะนั้นจงตั้งชื่อให้ดีให้เป็นมงคล ดังนั้นชาวมุสลิมจึงนำชื่อของศาสดาต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์อิสลามหรือสหายของท่านศาสดา มาตั้งชื่อลูกชาย และนำชื่อภรรยาของศาสดามาตั้งชื่อลูกสาว

ความสำคัญ

ชาวไทยมุสลิมมีความพิถีพิถัน และระมัดระวังในการตั้งชื่อมาก เพราะชื่อจะถูกนำมาอ้างถึงเมื่อเวลามีการประกอบพิธีทางศาสนาของบุคคลนั้น ทั้งเมื่อตอนมีชีวิตอยู่ในพิธีแต่งงาน อากัดนิกะฮุ และเมื่อตายแล้วในพิธีการอ่านพรเมื่อประกอบพิธีตาย การอ่านพรเป็นของขวัญ และรำลึกถึงวิญญาณของผู้ตาย ในพิธีเหล่านี้จะต้องเอ่ยชื่อแรก ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งเมื่อแรกเกิด ซึ่งเป็นชื่อทางศาสนา และถือว่าเป็นชื่อที่สมบูรณ์ที่สุด

พิธีกรรม

๑. การตั้งชื่อจะตั้งเมื่อทารกคลอดได้ ๗ วัน เป็นวันที่ทำพิธีโกนศีรษะ จะประกอบพิธีอะกีกะฮุ มีการเชือดสัตว์ เช่น แพะ แกะ วัว ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามบทบัญญัติของพิธีอะกีกะฮุ เอาเนื้อที่ได้มาแจกจ่ายให้กับคนจน เพื่อเป็นการรำลึกถึงการแสดงความขอบคุณต่ออัลลอฮุ ที่พระองค์ทรงมีความกรุณาประทานบุตรธิดาให้
๒. การเลือกคำและความหมาย เพื่อให้เหมาะสม กับราศีวันเดือนปีเกิด บุคลิกลักษณะของเด็ก เลือกคำแยกตามเพศชายและเพศหญิง
๒.๑ ชื่อ เพศชาย ๑) นิยมใช้ชื่อที่เป็นพระนามของบรรดาศาสดา เช่น มูฮำมัด อาดัม อิสมาอีล ซุลก็ฟลี ฮารูน อิบรอฮิม ๒) ใช้คำนามที่ ๑ ในนามบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทในประวัติศาสตร์ ได้แก่ ฮับดุลลอฮุ ฮาซิม อาบูมากัร บะซรี อ๊อสมาน ๓) ใช้คำที่มีความหมายแสดงคุณสมบัติของอัลลอฮ เช่น อาซิช มาลิก รอฮิม ราซีต วาเฮต รอซซัก
๒.๒ ชื่อเพศหญิง จะใช้คำที่แสดงความเป็นหญิง และมักจะตั้งชื่อตามสตรีมุสลิมที่มีชื่อเสียง มีบทบาททางประวัติศาสตร์ เช่น อามีนะฮ คอดีญะฮ โรฮานี คอลีฮะฮ