• โอเอซีส ซีเวิลด์
  • โอเอซีส ซีเวิลด์
  • โอเอซีส ซีเวิลด์
สถานที่ตั้ง ตำบลปากน้ำ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

สิ่งดึงดูดใจ
สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์โลมาพันธุ์ไทยแห่งแรกของประเทศ ดำเนินการโดยเอกชน เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยรวบรวมพันธุ์โลมาประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ในน่านน้ำไทยเพื่อการศึกษา ปัจจุบันมีโลมาถึง ๖๗ ตัว โดยแบ่งออกเป็น ๒ สายพันธุ์ คือพันธุ์หัวบาตร กับพันธุ์ปากขวด โดยเฉพาะพันธุ์ปากขวดจะมีลักษณะพิเศษคือเมื่อโตเต็มวัยผิวหนังจะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีชมพู ซึ่งเป็นความอัศจรรย์ของโลมาพันธุ์ไทยแท้ ปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์โลมาได้ถึง ๘ ตัวแล้ว นอกจากนี้ยังจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยมีการแสดงของโลมาพันธุ์ไทยกว่า ๓๐ รายการ เช่น โลมาลอดห่วง การให้อาหารโลมา สกีโลมา โลมาเหิรฟ้า เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีสวนผีเสื้อ โดยจัดสถานที่จำลองในการเลี้ยง ขยายพันธุ์ผีเสื้อชนิดต่าง ๆ ตามธรรมชาติ สวนนก บ่อนาค และบ่อปลาแฟนซีคาร์ฟ

สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
นอกจากมีการแสดงของโลมาทุกวันแล้ว ทางโอเอซีส ซีเวิลด์ ได้จัดสิ่งอำนวยความ สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ที่พักค้างคืน ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ศาลาพักผ่อน และที่จอดรถกว้างขวาง เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.

เส้นทางเข้าสู่โอเอซิส ซีเวิลด์
การเดินทางไปโอเอซีส ซีเวิลด์ ใช้เส้นทางที่จะไปยังอำเภอแหลมสิงห์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๙) ทางแรกแยกจากถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓) ระหว่างกิโลเมตรที่ ๓๕-๓๗ เข้าไปก่อนถึงท่าน้ำแหลมสิงห์ จะมีทางแยกขวา (บริเวณสถานีตำรวจแหลมสิงห์) ตรงเข้าไปอีกประมาณ ๒ กิโลเมตรจะถึงโอเอซีส ซีเวิลด์ เส้นทางที่สองออกจากตัวเมืองจันทบุรีไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๔๘ ไปจนบรรจบเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๙