• แฮนโก่จ่า
  • แฮนโก่จ่า
  • แฮนโก่จ่า

ช่วงเวลา

จัดงานช่วงวันขึ้น ๑ ค่ำ ถึง ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑

ความสำคัญ

เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในรอบปีที่ผ่านมา ให้ได้บุญกุศล จากบิดามารดา สามี ภรรยาบุตรธิดา และญาติ ที่ทำบุญส่งไปให้ผู้เสียชีวิต จะได้ไปสู่สุขติ

พิธีกรรม

จัดงานทำบุญที่วัดใกล้บ้าน นิยมจัดงานในตอนเช้า จัดงาน ๒ วัน
วันแรก จัดเตรียมข้าวปลาอาหาร ขนมหวาน เครื่องไทยทาน ตุง หรือตำข่อน นิมนต์พระสงฆ์ เชิญผู้มาร่วมงาน
วันที่สอง วันประกอบพิธีทำบุญ นำข้าวตอกดอกไม้ ไปอัญเชิญวิญญาณผู้ตายให้มารับส่วนบุญกุศลโดยจัดสถานที่และปูผ้าวางสิ่งของเครื่องใช้ให้ตรงข้ามกับพระสงฆ์ พระสงฆ์ประกอบพิธีเสร็จถวายอาหารแด่พระสงฆ์ เลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงานเสร็จแล้ว พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา อนุโมทนาให้พร เสร็จพิธี

สาระ

เชื่อว่าช่วงจัดงานแฮนโก่จ่า วิญญาณผู้ที่เสียชีวิตจะได้รับอิสระอนุญาตให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่มีผู้ทำบุญไปให้ หากไม่ทำวิญญาณผู้ตายจะสาบแช่งเอา เป็นพิธีกรรมสำคัญ ที่จะต้องทำให้กับผู้ที่เสียชีวิต