แหล่งโบราณคดีวัดบ้านเก่า

  • แหล่งโบราณคดีวัดบ้านเก่า
  • แหล่งโบราณคดีวัดบ้านเก่า
  • แหล่งโบราณคดีวัดบ้านเก่า
สถานที่ตั้ง
บ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา
วัดบ้านเก่าทองทารามเป็นวัดแรกของจังหวัดระยอง สร้างขึ้นสมัยสุโขทัยครั้งขอมยังมีอำนาจ มีพระผู้ใหญ่เล่าว่าถูกพวกขอมรุกราน พระสงฆ์จึงอพยพหนีไปอยู่จังหวัดนครราชสีมา วัดจึงถูกทิ้งร้าง ต่อมามีผู้กลับมาบูรณะวัดใหม่ เรียกกันในสมัยนั้นว่า วัดน้ำวงเวียนตะเคียนเจ็ดต้น เจ้าอาวาสองค์แรกซึ่งเป็นผู้มาบูรณะวัดคือ ท่านพ่อครุฑ

ลักษณะทั่วไป
พระอุโบสถหลังเก่าก่ออิฐถือปูน หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ลดมุข ๒ ชั้น มีช่อฟ้าใบระกา และหางหงส์ทำด้วยไม้ ปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมมาก ทางวัดได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ส่วนหลังเก่าอนุรักษ์ไว้ ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์อันใด

หลักฐานที่พบ
จากการขุดพื้นพระอุโบสถหลังเก่าเพื่อทำใหม่ พบว่าใช้ศิลาแลงทำฐานราก ทั้งยังได้พบแหวนเงิน ทอง เงินพดด้วง กระปุกขนาดเล็ก ลูกปัด ฯลฯ และได้พบพัทธสีมาหินแกรนิต หินทรายแดงรวมอยู่ด้วย
เจดีย์ฐานสิงห์สี่เหลี่ยม สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๑๒๗ เมื่อครั้งยอดเจดีย์พังลงมา ได้พบพระทองคำ และตะลุกพุกภายในเจดีย์
หอไตรกลางน้ำ เป็นเรือนไทยไม่มีฝากั้น สร้างไว้กลางสระน้ำ หน้าบันจำหลักลายเทพพนม เชื่อว่าสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๑๑๕

เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีวัดบ้านเก่า
จากจังหวัดระยองไปทางทิศเหนือ ตามเส้นทางสายระยอง - บ้านค่าย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘) ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าวัดบ้านเก่า เลี้ยวขวาประมาณ ๒ กิโลเมตร