• แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่าเก่า
  • แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่าเก่า
  • แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่าเก่า
  • แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่าเก่า
  • แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่าเก่า
สถานที่ตั้ง บ้านหนองเรือ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ประวัติความเป็นมา
เป็นแหล่งโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลสมัยทวาราวดี ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓

หลักฐานที่พบ
เสมาหินทราย พระพุทธรูปหินทรายแบบทวาราวดีตอนปลาย

เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่าเก่า
จากตัวอำเภอเมือง ตามถนนอรุณประเสริฐ (อำเภอเมือง-ทางแยกตำบลน้ำปลีก-วัดดงเฒ่าเก่า) ระยะทางประมาณ ๒๓ กิโลเมตร