แหล่งโบราณคดีถ้ำช้างเล่น

  • แหล่งโบราณคดีถ้ำช้างเล่น
  • แหล่งโบราณคดีถ้ำช้างเล่น
  • แหล่งโบราณคดีถ้ำช้างเล่น
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ บ้านศาลช้างเล่น ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ประวัติความเป็นมา
แหล่งโบราณคดีถ้ำศาลช้างเล่น เป็นสถานที่คงความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร สืบเนื่องจากเป็นแหล่งโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของการตั้งถิ่นฐานชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากการสอบถามพระอาจารย์บุญสม สมจิตฺโต เจ้าสำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดศาลช้างเล่น (ถ้ำทิพย์ปรีดา) ทราบว่า การค้นพบร่องรอยของโบราณคดีแห่งนี้เกิดจากการปรับพื้นที่ภายในถ้ำเพื่อดัดแปลงเป็นสำนักสงฆ์เมื่อปี ๒๕๒๘ และพบเศษภาชนะดินเผา กระดูกสัตว์เป็นจำนวนมาก ทางสำนักสงฆ์ได้รวบรวมโบราณวัตถุที่พบมารวมกันโบกทับด้วยซีเมนต์ ซึ่งจัดทำเป็นฐานชุกชี เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป

ลักษณะทั่วไป
แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากถ้ำฉานเรน ประมาณ ๗ กิโลเมตร หรือบนรุ้งที่๑๐ ํ ๑๗' ๑๐.๔" เหนือ แวงที่ ๙๘ ํ ๕๕' ๕๓.๙" ตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศอันเป็นที่ตั้งของถ้ำทิพย์ปรีดา ตั้งอยู่ภายในเทือกเขาหินปูน ขนาบด้วยเทือกเขาหินฟิลไลท์ มีแหล่งน้ำไหลผ่านบริเวณใกล้เคียงกับแนวเขา ซึ่งเป็นถิ่นที่มนุษย์สมัยโบราณนิยมเลือกเป็นสถานที่อยู่อาศัยแบบหนึ่ง ตัวถ้ำประกอบด้วยหลายคูหาแต่ละคูหามีความกว้างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ด้านหน้าใต้เพิงหินมีลักษณะเป็นลานกว้างขนาดใหญ่ มีพื้นที่มากกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร สภาพปัจจุบันพื้นที่ถ้ำถูกดัดแปลงเป็นสำนักสงฆ์ มีการเทคอนกรีตทับพื้นถ้ำทั้งหมด

หลักฐานที่พบ
นอกเหนือจากเศษภาชนะดินเผา และกระดูกสัตว์ ที่อยู่ภายใต้ฐานชุกชีภายในถ้ำแล้ว ยังมีโบราณวัตถุอีกส่วนหนึ่งที่ทางสำนักวิปัสสนาฯ เก็บรักษาและได้ส่งมอบให้กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร เพื่อจัดแสดงในส่วนของการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีถ้ำช้างเล่น
เริ่มต้นจากถนนเพชรเกษมบริเวณทางเข้าอำเภอสวี ไปทางอำเภอทุ่งตะโก เลี้ยวขวาที่สี่แยกเขาปีบ ขับรถไปตามทางพบแยกไปเขาค่าย จะเห็นแนวเขาทะลุตั้งเด่นให้เห็นอย่างชัดเจน เดินทางผ่านสะพานข้ามห้วย อันเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดี ถ้ำศาลช้างเล่น ซึ่งอยู่ในส่วนหน้าของสำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดศาลช้างเล่น หรือที่มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ถ้ำทิพย์ปรีดา