• แหล่งโบราณคดีดอนยาง
  • แหล่งโบราณคดีดอนยาง
สถานที่ตั้ง บ้านดอนเมย ตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ประวัติความเป็นมา
เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีอายุประมาณปลายยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น

ลักษณะทั่วไป
พบภาชนะที่เป็นชามดินเผาลายเชือกทาบและผิวเรียบและหัวขวานสำริดที่มีแกลบข้าวติดอยู่ที่ผิวรวมอยู่ด้วย

หลักฐานที่พบ
ภาชนะดินเผา และหัวขวานสำริด

เส้นทางเข้าแหล่งโบราณคดีดอนยาง
จากอำเภอเมืองไปตามถนนชยางกูร (อำนาจเจริญ-อุบลราชธานี) ระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร