• แหลมโตนด
  • แหลมโตนด
  • แหลมโตนด
  • แหลมโตนด
สถานที่ตั้ง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

สิ่งดึงดูดใจ
แหลมโตนด ตั้งอยู่บนปลายสุดทางทิศใต้ของเกาะลันตาใหญ่ตรงข้ามกับปลายแหลมมีเกาะเล็กๆ ลักษณะคล้ายหม้อเรียกว่า "เกาะหม้อ" บริเวณนี้เป็นรอยต่อของด้านหน้าเกาะและหลังเกาะลันตา ด้านบนมีเนินเขาสูงพอประมาณ มีประภาคารสำหรับสำหรับให้สัญญาณไฟแก่นักเดินเรือยามคํ่าคืน ใกล้ๆประภาคารมีต้นไม้กลายเป็นหินต้นใหญ่วางนอนบนพื้น มองลงมาด้านล่างจะเห็นภาพความแตกต่างของอ่าวชายฝั่งทะเลหน้าเกาะและหลังเกาะลันตาอย่างชัดเจน ด้านหน้าซึ่งเป็นด้านที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือ "ลมออก"มีหาดทรายสีทอง ส่วนด้านหลังซึ่งเป็นด้านที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมพรัด มีคลื่นลมแรงมากเป็นผลให้ก้อนหินบริเวณนี้เกิดการขัดสีกันเองจนมีลักษณะมนกลมบ้างรีบ้าง สีขาวไข่เป็ดบ้างสีเทาบ้าง
รวมกันเป็นหาดหินสวยงามมากและเป็นจุดหนึ่งที่สามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชม

สิ่งอำนวยความสะดวก
ในอดีตแหลมโตนดไม่เป็นที่รู้จักมากนักเพราะเดินทางไปได้โดยทางเรือเท่านั้นและต้องไปในช่วงที่ไม่มีคลื่นลมเพราะบริเวณดังกล่าวจอดเรือยาว แต่ในปัจจุบันมีถนนตัดผ่านและราดยางเป็นบางช่วงสามารถขับรถยนต์ไปได้ บริเวณอุทยานแห่งชาติมีที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่ต้องการไปพักแต่ต้องมีหนังสือติดต่อไปล่วงหน้า

เส้นทางเข้าสู่แหลมโตนด
๑. นั่งเรือหรือรถยนต์จากกระบี่ไปเกาะลันตา
๒. นั่งเรือหรือรถยนต์จากเกาะลันตาไปแหลมโตนด