• แหลมสมิหลา
  • แหลมสมิหลา
  • แหลมสมิหลา
สถานที่ตั้ง อยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สิ่งดึงดูดใจ
แหลมสมิหลา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองสงขลา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "แหลมหิน" มีชายทะเลถึงสองด้าน คือด้านตะวันออกและทิศเหนือ ตรงปลายแหลมมีรูปปั้น"นางเงือก" ซึ่งทำด้วยโลหะสัมฤทธิ์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่กรุงเทพฯ เพื่อรับเสด็จพระเจ้ากรุงเดนมาร์ค คราวเสด็จประเทศไทย ต่อมาเทศบาลเมืองสงขลาได้ขอซื้อมาตั้งไว้ที่แหลมสมิหลา พร้อมจารึกที่ฐานของนางเงือกว่า "เงือกทอง" บริเวณแหลมสมิหลามีโขดหินขนาดย่อมยื่นลงทะเล หาดทรายขาวละเอียดมากที่เรียกว่า "ทรายแก้ว" มีป่าสนร่มรื่น จากแหลมสมิหลาสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของ เกาะหนูเกาะแมว จนมีคำกล่าวว่าใครมาเยือนสงขลาแล้วไม่มาเยือนสมิหลาก็เหมือนมาไม่ถึงสงขลา

สิ่งอำนวยความสะดวกในแหลมสมิหลา
แหลมสมิหลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ทั้งรถส่วนตัวและรถโดยสารขนาดเล็ก ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากอำเภอหาดใหญ่มากนัก (ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร) มีโรงแรมที่พักตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมสมิหลา และบริเวณใกล้เคียงมากมาย มีร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและของที่ระลึก นอกจากนี้ยังสามารถลงเล่นน้ำทะเลได้สะดวกเพราะเป็นชายหาดที่ไม่ลาดชัน และจะมียามรักษาการณ์จากเทศบาลเมืองสงขลาคอยดูแลรักษาความปลอดภัย

เส้นทางเข้าสู่แหลมสมิหลา
อยู่ในเทศบาลเมืองสงขลา เดินทางโดยทางรถยนต์ บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๘