แพะเมืองผี แพะคือชื่อของป่า
สายธาราสาดไหลเซาะเลาะรอยรู
ดินแกร่งยัง ดินอ่อนกร่อนร่วงพรู
ที่เหลืออยู่มีรูปร่างช่างแปลกตา
(พรเพ็ญ ปลูกเพาะ ... ประพันธ์)

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นเสาดินที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝน ที่ดูลึกลับซับซ้อน มีรูปร่างต่างๆ เช่น รูปดอกเห็ด รูปจอมปลวก รูปเจดีย์ มีซอกเป็นหลืบเป็นมุมสวยงามตามธรรมชาติ
คำว่า แพะ หมายถึงป่าละเมาะ แพะเมืองผีแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในสมัยโบราณ ถ้าฝนแล้งจะมาทำพิธีขอฝน และมีเรื่องเล่าว่ามีหญิงชาวบ้านได้เข้าไปหาของป่าและได้พบขุมทองจึงเก็บใส่หาบแต่เอาออกมาไม่ได้คล้ายกับมีคนดึงไว้ จึงกลับบ้านชวนเพื่อนกลับไปเอาแต่ปรากฏว่าทองหายไปและพบรอยเท้าหายไปในเสาดิน ก็คิดว่าเป็นการกระทำของภูตผีปีศาจ จึงเรียกบริเวณนั้นว่า แพะเมืองผี

สิ่งอำนวยความสะดวกในแพะเมืองผี
แพะเมืองผีได้รับการประกาศให้เป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๒๔ อยู่ในความดูแลของ ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกรมป่าไม้ โดยได้มีการดูแล ตกแต่งสถานที่ให้มีไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม มีศาลาที่พักร้านอาหาร, ห้องน้ำสะดวกสบายต่อการเข้าไปเยี่ยมชมอย่างยิ่ง

เส้นทางเข้าสู่แพะเมืองผี
เดินทางออกจากอำเภอเมืองไปตามถนนสายยันตรกิจโกศลมุ่งไปทางอำเภอร้องกวาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ถึงบนเนินสามแยกเลี้ยวขวา เข้าบ้านน้ำชำ (โจ้โก้แม่หล่าย) แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ ๖กิโลเมตร