สถานที่ตั้ง บ้านก้อทา หมู่ ๔ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน]

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงาม สามารถนั่งเรือชมภูมิประเทศและสถานที่น่าสนใจต่างๆ มากมายเช่น น้ำตกอุมแป น้ำตกอุมปาด เกาะคู่สร้างคู่สม ผาเต่า ผาพระนอน และผาคันเป็ด เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกในแก่งก้อ
มีเรือหางยาวให้เช่าบริการ

เส้นทางเข้าสู่แก่งก้อ
ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๔๖ กิโลเมตรและจากที่ทำการอุทยานฯ ไปตามถนนลูกรังอีก ๑๖กิโลเมตร