เหยียบลูกนาว / ถีบลูกนาว

  • เหยียบลูกนาว / ถีบลูกนาว
  • เหยียบลูกนาว / ถีบลูกนาว
ช่วงเวลา ทำพิธีทางไสยาศาสตร์และการเสี่ยงทายในการแข่งขันหรือประชันโนรา

ความสำคัญ

พิธีกรรมเหยียบลูกนาวเป็นการตัดไม้ข่มนามของโนราคู่แข่งขัน (ฝ่ายตรงข้าม)

พิธีกรรม

พิธีเหยียบลูกนาว (มะนาว) จะทำติดต่อกับการเฆี่ยนพราน คือ หลังจากเฆี่ยนพรานแล้ว พรานจะนำมะนาวมา ๓ ลูก วางบนพื้น มะนาวนี้เป็นตัวแทนโนราฝ่ายตรงข้าม (คู่แข่ง) ที่ลูกมะนาวจะลงอักขระชื่อโนราฝ่ายตรงข้ามไว้ ขณะที่รำเครื่องดนตรีเชิด โนราใหญ่หรือนายโรงจะรำด้วยท่าต่าง ๆ แล้วทำท่าจะเหยียบแต่ไม่เหยียบแล้วรำต่อไป พวกลูกคู่และคนดูก็ตื่นเต้นไปตาม ๆ กัน เพราะจะดูว่าโนราใหญ่จะเหยียบมะนาวแตกหรือไม่ เพราะถ้าแตกก็เป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจด้วย โนราใหญ่คงรำไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็จะเหยียบมะนาวแบบกระทืบให้แตก อาจจะเหยียบทีละลูกติดต่อกันไป หรืออาจเหยียบลูกแรก แล้วรำต่อไปสักครู่ก็มาเหยียบลูกที่ ๒ รำต่อไปสักครู่ก็มาเหยียบลูกที่ ๓ ก็ได้ ถ้ามะนาวแตกกระจายทุกลูก ลูกคู่คณะโนราและคนดูที่
ถือโนราโรงนั้นก็จะโห่ร้องดีใจ ถ้าเหยียบไม่แตกหรือพลาดเพราะมะนาวลื่นก็จะเสียใจ

สาระ

พิธีเหยียบลูกนาวเป็นพิธีเสี่ยงทายด้วยว่าจะแพ้หรือชนะการประชัน (แข่งขัน) โนรา