สถานที่ตั้ง วัดสูง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

สิ่งดึงดูดใจ
มีศาลแม่นางตะเคียน เสาตะเคียนอยู่ที่ศาลนี้ ซึ่งเล่ากันว่าเสาต้นนี้เคยล่องน้ำมายังกรุงเทพฯ เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกเป็นเสาหลักเมือง เมื่อไม่ได้รับการคัดเลือก ก็เสียใจลอยทวนน้ำในแม่น้ำป่าสักกลับมาจมที่หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ทุกวันนี้ สมัยก่อนชาวบ้านจะได้ยินเสียงนางไม้ประจำไม้นี้ร้องไห้บ่อย จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า"บ้านเสาไห้" พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้ช่วยกันนำเสานี้ขึ้นมาจากท้องน้ำ นำมาประดิษฐานไว้ที่วัดสูง

สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่ศาลมีเอกสารประวัติเสาไห้ มีเครื่องบูชาให้บูชาแม่นางตะเคียน

เส้นทางเข้าสู่เสาร้องไห้
จากสระบุรีไปทางตะวันตกถนนพระยาพิชัยรณรงค์สงคราม ประมาณ ๗ กิโลเมตร ก่อนจะถึงทางแยกเข้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จะถึงวัดสูงก่อน