เลี้ยงผีเจ้าเมือง

ความสำคัญ

ผีเจ้าเมืองเป็นเทพยดาที่ปกปักรักษาหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ทุกหมู่บ้านจะสร้างศาลเจ้า หรือหอเจ้าเมืองพร้อมกับการตั้งหมู่บ้าน เมื่อถึงวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ จะนำกระทงข้าวมาถวาย จุดธูปเทียน บอกกล่าวขอให้ปกปักรักษา ในหนึ่งปีจะจัดการเลี้ยงใหญ่ผีเจ้าเมือง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านหนึ่งครั้ง

พิธีกรรม

ในตอนเช้าทุกคนในหมู่บ้านจะเตรียมข้าว ไก่ต้ม หัวหมู ขนมหวาน สุรา ผลไม้ ดอกไม้ จัดใส่ถาดนำไปวางไว้ที่หอหรือศาลเจ้าหรือจัดโต๊ะวางหน้าศาลเจ้า เมื่อได้เวลาผู้ทำพิธีเชิญจะประกอบพิธีชั่วครู่เจ้าเมืองก็จะลงเข้าทรงที่นั่ง แต่งตัวตามแบบเจ้าองค์นั้น ทานอาหาร ขนมหวาน ผลไม้ ดื่มสุรา พักผ่อน ฟ้อนรำ แล้วเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาร่วมงานซักถามและทำนายทายทักเหตุการณ์ต่าง ๆ ของหมู่บ้านและรักษาผู้ที่ป่วยไข้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนให้ผีเจ้าเมืององค์อื่น ๆ ลงจนครบ

สาระสำคัญ
การเลี้ยงผีเจ้าเมืองเป็นพิธีกรรมแสดงความเคารพและตอบแทนที่ผีเจ้าเมืองช่วยปกป้องดูแลคนในหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขในรอบปี