เลี้ยงผีภูกลวง

ลักษณะความเชื่อ
ชาวบ้านจะนับถือผีภูกลวง ซึ่งเป็นผีหมู่บ้าน โดยจะทำพิธีไหว้ผีในช่วงฤดูแล้งก่อน ลงมือเพาะปลูกส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายนทุกปี นอกจากนี้ก็จะมีการเซ่นผีในโอกาสต่าง ๆ เช่น แก้บนเนื่องในการเกิด การเจ็บป่วย หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จ

ความสำคัญ

เป็นการรวมสมาชิกในชุมชนให้ร่วมกันประกอบพิธีเลี้ยงผี เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของเรือกสวนไร่นาให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่เจ็บป่วย รวมทั้งขอให้ปกปักรักษาให้พ้นจากอันตรายทั้งปวง

พิธีกรรม

เครื่องเซ่นประกอบด้วย หมู ๑ ตัว เหล้า ๑ ขวด ไก่ดำ ๔ ตัว กรวยดอกไม้ธูปเทียน ไม้วา
เมื่อเตรียมเครื่องพลีกรรมแล้ว เจ้าทรงหรือเข้าจ้ำจะทำพิธีกล่าวคำเซ่นไหว้ผีภูกลวงด้วยเครื่องเซ่นที่เตรียมไว้ แล้วก็จะติดต่อกับผี เพื่อถามปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ไม้วาเป็นเครื่องเสี่ยงทาย เพื่อหยั่งรู้ในเบื้องต้นว่าคำตอบที่ได้รับจากผีนั้นจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน หลังจากเสร็จพิธีก็จะนำเครื่องเซ่นมาแบ่งกันให้สมาชิกในชุมชนรับประทาน