สถานที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติความเป็นมา
เมืองโบราณจังหวัดลำปาง สร้างขึ้นสมัยแรกสมัยพระเจ้าอนันตยศ โอรสพระนางจามเทวีเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๒๒๓ ตามตำนานชื่อว่าเมือง "ละกอน" หรือ "ละคอน" มีชื่อเรียกเป็นภาษาบาลีว่า "เขลางค์" ต่อมาถูกพม่าตีแตกและได้ฟื้นฟูเมืองขึ้นใหม่อีกประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ตามแผนที่หมายเลข ๑
หมายเลข ๒ ในแผนที่ เป็นเมืองที่พระเจ้าอนันตยศพระโอรสสร้างให้พระมารดาขณะที่เสด็จเมืองเขลางค์ และให้ชื่อว่า " อาลัมภางค์ " ประมาณ พ.ศ. ๑๒๖๔-๑๒๗๐
หมายเลข ๓ ในแผนที่ เป็นเมืองใหม่สมัยล้านนา ประมาณปี ๑๘๔๔-๒๐๕๔ อยู่ในอิทธิพลของพม่าในภายหลังพระเจ้ากาวิละและอนุชา ได้ขับไล่พม่าออกจากล้านนาและได้สร้างเมืองใหม่ทางตะวันออกของแม่น้ำวัง ประมาณ พ.ศ. ๒๓๓๐ ซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดในปัจจุบัน
หมายเลข ๔ ในแผนที่เป็นที่ตั้งของตลาดและเมืองในปัจจุบัน หลักฐานจากตำนานสุวรรณมงคล กล่าวไว้ว่า บริเวณเมืองได้ก่อกำแพงเวียงขุดคูและสร้างหอคำ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๑ สมัยเจ้าดวงทิพย์ สุวรรณหอคำ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แห่งราชวงศ์จักรี

เส้นทางเข้าสู่เมืองโบราณ
๑. ไปทางสี่แยกโรงฆ่าสัตว์ ตรงไปทางทิศเหนือ จนถึงวัดพระเจ้าทันใจ วัดกู่ขาว วัดกู่ดำ บริเวณนั้นจะมีซากเมืองโบราณเหลืออยู่
๒. ไปทางประตูม้า หรือสุสานไตรลักษณ์ ทางไปอำเภอแจ้ห่ม จะเห็นสัญลักษณ์ เป็นรูปปั้นม้าและซากกำแพงเมืองเก่าเหลืออยู่