เมืองเก่าห้วยลึก

  • เมืองเก่าห้วยลึก
  • เมืองเก่าห้วยลึก
  • เมืองเก่าห้วยลึก
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ประวัติความเป็นมา
เมืองเก่าห้วยลึก เป็นซากเมืองโบราณ ตั้งอยู่บริเวณห้วยลึกห้วยธาตุและฝั่งแม่น้ำเมยเป็นบริเวณกว้างอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านแม่ต้านทางทิศเหนือของแม่น้ำเมย แม่น้ำเมยจะไหลจากทางทิศใต้สู่ทิศเหนือ เป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดนไทย สหภาพพม่า มีโบราณวัตถุมากมาย เช่น พระเจดีย์ กำแพงเมือง โบสถ์ วิหาร ฐานชุกชี บ่อน้ำ บันไดหินเป็นขั้นๆ ตั้งอยู่ในหลายที่หลายแห่งในบริเวณเมืองเก่าแห่งนี้ ยังไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนว่าอยู่ในสมัยใด

ลักษณะทั่วไป
พื้นที่มีลักษณะเป็นทั้งที่ราบและเนินเขา โบราณสถานอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมและมีหญ้าขึ้นบนองค์เจดีย์ไม่มีผู้ดูแล บางแห่งปลูกสวนสัก

หลักฐานที่พบ
กำแพงคูเมือง โบสถ์ พระธาตุเมืองเก่าห้วยลึก พระเจดีย์ ซุ้มพระพุทธรูปก่ออิฐทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานชุกชี วัดริมเมย วัดวังต้อม และวัตถุเครื่องใช้ เช่น เศษถ้วยชามสังคโลก กล้องยาดิน ตุ่มน้ำหม้อ ไห ฯลฯ

เส้นทางเข้าสู่เมืองเก่าห้วยลึก
จากอำเภอแม่สอดไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ (แม่สอด-ท่าสองยาง) ระยะทางประมาณ ๘๐ กิโลเมตรก่อนถึงหมู่บ้านแม่ต้านประมาณ ๑ กิโลเมตรให้เลี้ยวขวาระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตรจะถึงองค์พระธาตุ