• เมืองเก่าบ้านหนองจันทน์
  • เมืองเก่าบ้านหนองจันทน์
  • เมืองเก่าบ้านหนองจันทน์
สถานที่ตั้ง บ้านหนองจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๕ กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา
เป็นสถานที่ตั้งค่ายของพระยาเชียงสา ซึ่งยกกำลังมาจากเวียงจันทน์เพื่อช่วยท้าวคำสิงห์ในการสู้รบเอาเมืองคืนจากท้าวกู่แก้ว

ลักษณะทั่วไป
เป็นเนินดินมีซากปรักหักพัง มีต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมีลำต้นใหญ่และสูงมาก อยู่เป็นจำนวนมาก มองด้วยตาเปล่าสามารถทราบได้ว่ามีอายุเป็นร้อย ๆ ปี

หลักฐานที่พบ ซากเมืองเก่า และโบราณวัตถุที่ขุดพบ ตลอดจนต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก

เส้นทางเข้าสู่เมืองเก่าบ้านหนองจันทน์
จากตัวเมืองนครพนมไปตามถนนสาย นครพนม-ธาตุพนม ประมาณ ๕ กิโลเมตร