สถานที่ตั้ง บ้านอู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติความเป็นมา
เดิมเข้าใจกันว่าเป็นเมืองที่พระเจ้าอู่ทองครองอยู่แล้วเกิดโรคระบาดต้องอพยพ ไพร่พลไปสร้างเมืองใหม่ คือสถาปนากรุงศรีอยุธยา ตามตำนานพระเจ้าอู่ทองหนีโรคห่า กล่าวว่าเมื่อพระเจ้าอู่ทองสร้างเมืองเสร็จโรคห่าก็ตามมาทัน พระเจ้าอู่ทองจึงต้องทิ้งเมืองหนีไป จากการสำรวจขุดแต่งโบราณสถานในบริเวณตัวเมืองเก่าอู่ทอง โดยศาสตราจารย์จ็อง บ๊วซเซลิเยร์ พบศิลปวัตถุยุคฟูนัน เช่น ลูกปัด เป็นต้น แสดงว่าเป็นเมืองสมัยฟูนัน ทวาราวดี อาจเป็นเมืองสำคัญสมัยทวาราวดีและจากการพบหลักฐานว่าเป็นเมืองร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา กว่าสองร้อยปี ทำให้ความเชื่อเรื่องพระเจ้าอู่ทองหนีโรคห่าไปสถาปนากรุงศรีอยุธยาเปลี่ยนไป

ลักษณะทั่วไป
เมืองอู่ทองตั้งอยู่ที่ดอนสูง ซึ่งยื่นมาจากเทือกเขาพระและเขาทำเทียม ขนาดตัวเมือง ๗๐๐x๑,๗๐๐ เมตร ตัวเมืองเป็นรูปวงรี มีร่องรอยคูน้ำเป็นที่สังเกต บริเวณในและนอกตัวเมือง มีซากโบราณสถานขนาดใหญ่ เช่นซากสถูปมากมาย บางส่วนของตัวเมืองปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการและสถานศึกษา

หลักฐานที่พบ
มีการพบพระพุทธรูปสมัยทวารวดี ลูกปัดหินทวารวดี ตุ้มหูแบบ ลิง ลิง โอ ธรรมจักรหินเขียว พระพุทธรูปยุคอมรวดี ตะเกียงแบบโรมัน ตะเกียงแบบอานธระ เงินเหรียญ ฟูนัน จากการพบ พบผิวดินและจากการขุดแต่งโบราณสถาน

เส้นทางเข้าสู่เมืองอู่ทอง
เมืองร้างอู่ทองตั้งอยู่ริมถนนมาลัยแมน และเป็นเส้นทางเข้าสู่เมืองอู่ทอง ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีไปทางตะวันตก ประมาณ ๓๔ กิโลเมตร อาจเดินทางจากจังหวัดนครปฐมหรือกาญจนบุรีก็ได้