อุปกรณ์และวิธีการเล่น

เพลงปรบไก่ เป็นเพลงพื้นบ้านที่มักจะใช้ภาษาค่อนข้างหยาบและแรง ๆ ทำนองเดียวกับเพลงเทพทอง วิธีการเล่นเพลงปรบไก่ชาวเวียงทุน อำเภอวัดเพลง พ่อเพลงและแม่เพลงจะร้องแก้โต้ตอบกัน มีลูกคู่คอยรับยืนบ้างเดินบ้างเป็นวงรอบ วงหนึ่งราว ๑๐ กว่าคน ปรบมือรับกันเป็นจังหวะเดินครบรอบจึงร้องส่ง ตอนนี้ถ้าพ่อเพลงแม่เพลงนึกสนุกก็ออกมารำกันกลางวง การร้องไม่มีดนตรีเป็นเครื่องประกอบ มีแต่ร้องรับและปรบมือ เนื้อหาที่ร้องนอกจากเรื่องแต่งขึ้นร้องโต้ตอบกันอย่างดุเดือดแต่ก็เล่นเป็นเรื่องด้วย เช่น เรื่องแม่กากี เป็นต้น เวลาจะเริ่มเล่นต้องร้องบทไหว้ครูก่อน จึงค่อยเข้าเรื่องโต้ตอบกัน

โอกาสหรือเวลาที่เล่น

เพลงปรบไก่ เล่นแก้บนศาลเจ้าพ่อโคกกระต่าย และเล่นตามโอกาสต่าง ๆ ที่เชิญมา

คุณค่า / แนวคิด /

สาระ

เพลงปรบไก่ เป็นเพลงพื้นบ้านที่หาดูหาฟังได้ยาก ซึ่งมีอายุมากกว่า ๒๐๐ ปีในปัจจุบัน เนื้อหาของเพลงจะใช้คำหยาบ และแรง ชาวราชบุรีร้องเพลงปรบไก่ที่ข้างวัดเวียงทุน อำเภอวัดเพลง เนื่องจากชาวบ้านและคนราชบุรีนับถือศาลเจ้าพ่อโคกกระต่ายเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนบนบานขออะไรกับเจ้าพ่อต้องแก้บนด้วยเพลงปรบไก่ จะบนกี่วงขึ้นอยู่กับเจ้าของผู้บน บางคนอาจจะบนไว้ถึงร้อยวง หมายถึงเดินไปร้องไปเวียนได้ครบร้อยก็เป็นหนึ่งวง พอได้สมหวังตามที่ขอก็จะมาหา (จ้าง) พ่อเพลงแม่เพลงให้ไปเล่นแก้บน เพลงปรบไก่จึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีส่วนช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี