ช่วงเวลา แต่งงานหรือขอขมา

ความสำคัญ

เบบาจาตุม เป็นประเพณีของคนไทยเชื้อสายเขมรที่บ้านหัวสำโรง สระสองตอนและดงยาง ในเขตอำเภอพนมสารคาม เป็นการเซ่นไหว้ผีปู่ย่าตายายเมื่อมีคู่ครอง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานหรือขอขมา

พิธีกรรมและกิจกรรม
นำเครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว อาหารคาวหวานอย่างละ ๑ สำรับ เหล้า ๑ ขวด ไก่ต้ม ๑ ตัว และดอกหมากช่อละ ๓ ดอก หลังไหว้ผีบรรพบุรุษแล้ว คู่บ่าวสาวจะได้รับการอวยพรเป็นภาษาเขมร สลับด้วยการขัดช่อดอกหมากจากญาติพี่น้อง ๓ ครั้ง

สาระ

เป็นการสร้างความผูกพันทางจิตระหว่างผู้มีชีวิตกับผู้ล่วงลับ และประกาศรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว โดยเอาเรื่องความเชื่อเป็นเครื่องพันธนาการ