สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดมหาธาตุ ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ลักษณะทั่วไป
เป็นเนินดินสูงกว่าพื้นที่โดยรอบ มีขนาดกว้างยาวด้านละ ๒๐๐ เมตร

หลักฐานที่พบ
พบฐานก่ออิฐรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีรอยฉาบปูน บริเวณใกล้ ๆ มีสระน้ำสองสระพบเสาไม้จมอยู่ใต้สระน้ำคล้ายกับหอไตร จากการขุดแต่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ พบชิ้นส่วนตุ๊กตาหิน รูปสิงโต บริเวณใกล้กับฐานโบราณสถาน นอกจากนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๖ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงค้นพบศิลาจารึกหลักที่ ๑ และพระแท่นมนังคศิลา ครั้งเสด็จพระราชดำเนินมา ณ เนินปราสาทแห่งนี้

เส้นทางเข้าสู่เนินปราสาท
จากศาลากลางจังหวัดสุโขทัยไปทางทิศตะวันออก ตามทางหลวงแผ่นดินสาย๑๖ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร