• เชิญผีนางด้ง
  • เชิญผีนางด้ง
  • เชิญผีนางด้ง

อุปกรณ์และวิธีการเล่น


อุปกรณ์

๑. กระด้ง ๑ ใบ
๒. ผ้าปิดตา ๑ ผืน

วิธีการเล่น

๑. ปิดตาคนทรงผีนางด้ง แล้วให้นั่งฟุบหน้ากับขอบกระด้ง
๒. ผู้เชิญผีไม่จำกัดจำนวนร้องเพลงเชิญผี
๓. เมื่อผีเข้าแล้วแก้ผ้าปิดตาออก คนทรงอาจร่ายรำหรือใช้กระด้งไล่ผู้คนที่อยู่รอบ ๆ
๔. ถ้าต้องการให้ผีนางด้งออกให้ไปกู่ที่หู

โอกาสหรือเวลาที่เล่น

เทศกาลตรุษสงกรานต์

คุณค่า / แนวคิด /

สาระ

เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน