• เจ้าทรง
  • เจ้าทรง
  • เจ้าทรง
ลักษณะความเชื่อ
เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล ไม่มีการกำหนดแน่นอนตายตัว โดยเชื่อว่าการเป็น เจ้าทรงนั้นเป็นบุคคลที่สามารถติดต่อและอัญเชิญเจ้าจากที่ต่างๆ มาร่วมพิธีในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ และเชื่อว่าการฟ้อนรำที่เกิดขึ้นเป็นการรำถวายเจ้ามหันตยศผู้ยิ่งใหญ่

ความสำคัญ

ในปีหนึ่งๆ จะทำการทำบุญรำลึกถึงผู้ที่มีพระคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือน ๗ เดือน ๙ และวันช่วงวันสังขารล่อง (ในวันสงกรานต์) จะมีการเชิญเจ้าจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มาเข้าทรง ซึ่งจะทำกันที่กู่ช้าง เพราะถือว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป ปัจจุบันจะมีการทำพิธีกันในช่วงวันปากปี คือวันที่ ๑๗ เมษายน

พิธีกรรม

๑. ช่วงเช้า มีพิธีบวงสรวง เครื่อง ๙ คือ หัวหมู ข้าวต้ม ขนม งาขาว งาดำ งาแดง ดอกไม้ ธูป เทียน
๒. ช่วงสาย จะนิมนต์พระมาทำพิธีสืบชะตา ต่อชะตา เมื่อสวดมนต์เสร็จก็ถวายสังฆทาน และภัตตาหารเพล โดยถวายปิ่นโต เป็นอันเสร็จพิธีสงฆ์
๓. หลังจากพิธีสงฆ์เสร็จ ก็จะมีพิธีทรงเจ้า โดยมีการจัดเตรียมน้ำขมิ้นส้มป่อย เครื่องสักการะบูชา เพื่อบูชาเจ้าที่ตนเองนับถือ
๔. ทำพิธีสักการะ มีการฟ้อนรำตามความเชื่อของแต่ละคน
๕. เมื่อถึงเวลาอันสมควรเป็นเสร็จพิธี