• เขื่อนอุบลรัตน์
  • เขื่อนอุบลรัตน์
  • เขื่อนอุบลรัตน์
  • เขื่อนอุบลรัตน์
สถานที่ตั้ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก มีสะพานปลา เป็นที่ขายปลาราคาถูก มีสถานที่ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์และลงเล่นน้ำ เช่น สองชายฝั่งด้านทิศตะวันตกเขตอำเภอภูเวียง และสองชายฝั่งด้านทิศเหนือ ที่ใต้สันเขื่อนมีสวนสุขภาพที่สวยงามและที่ขายอาหาร มีบ้านพักรับรองและสถานที่จัดประชุม มีสนามกอล์ฟ และสถานที่เข้าค่ายพักแรมและจัดกิจกรรมนันทนาการ

สิ่งอำนวยความสะดวกในเขื่อนอุบลรัตน์
สำนักงานการท่องเที่ยวไทย เขต ๓ จังหวัดขอนแก่น มีแผนที่และเส้นทางท่องเที่ยวไว้บริการนักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ติดกับตัวเขื่อนจะมีร้านอาหารทั้งอาหารไทยและอาหารพื้นบ้านกว่าสิบร้าน มีห้องน้ำสาธารณะไว้บริการอย่างเพียงพอ มีเรือให้เช่าชมวิวทิวทัศน์รอบเขื่อน มีเรือถีบและยางรถยนต์ให้เช่าลงเล่นน้ำ

เส้นทางเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์
ออกจากตัวเมืองขอนแก่นไปทางด้านทิศเหนือตามถนนมิตรภาพ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๒๕ จะมีป้ายบอกทางแยกเข้าเขื่อน ระยะทางประมาณ ๒๕ กิโลเมตร