เขื่อนจุฬาภรณ์ หรือเขื่อนน้ำพรม

  • เขื่อนจุฬาภรณ์ หรือเขื่อนน้ำพรม
  • เขื่อนจุฬาภรณ์ หรือเขื่อนน้ำพรม
สถานที่ตั้ง อยู่ที่ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร ห่างจากที่ว่าการอำเภอคอนสารไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ ๓๔ กิโลเมตร

ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นลักษณะเขื่อนอเนกประสงค์ ใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังน้ำเฉลี่ยปีละ ๑๔๐ ล้านกิโลวัตต์ / ชั่วโมง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในภาคอีสานได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในบริเวณทุ่งเกษตรสมบูรณ์ซึ่งอยู่ห่างจากท้ายเขื่อนลงไปประมาณ ๖๐ กิโลเมตร นอกจากนั้นยังช่วยในด้านเกษตรกรรมและในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดอีกด้วย รวมทั้งบริเวณที่ตั้งของเขื่อนมีทิวทัศน์งดงามมากและอากาศเย็นสบายตลอดปี จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้

ปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ปัญหาที่เกิดจากความสกปรกที่นักท่องเที่ยวไม่มีความรับผิดชอบและปัญหาในการลักลอบจับปลาในช่วงฤดูการวางไข่

เส้นทางเข้าสู่แหล่งที่มาแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การเดินทางไปเขื่อนจุฬาภรณ์ จากอำเภอเมืองชัยภูมิใช้เส้นทางสายชัยภูมิ-ชุมแพ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ถึงทางแยกหนองสองห้องเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๕ ถึงบ้านห้วยยาง แยกซ้ายไปตามเส้นทางคอนสาร-เขื่อนจุฬาภรณ์ ระยะทางประมาณ ๓๔ กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวเมืองชัยภูมิประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร