• เขื่อนกิ่วลม
  • เขื่อนกิ่วลม
  • เขื่อนกิ่วลม
  • เขื่อนกิ่วลม
  • เขื่อนกิ่วลม
  • เขื่อนกิ่วลม
สถานที่ตั้ง เขื่อนกิ่วลมเป็นเขื่อนคอนกรีต กั้นแม่น้ำวังตรงบริเวณช่องเขากิ่วลม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบเหนือเขื่อน มีความยาวตั้งแต่ทางเหนือของอำเภอเมืองลำปางไปจนถึงอำเภอแจ้ห่ม ห่างจากตัวเมือง ๓๘ กิโลเมตร

สิ่งดึงดูดใจ
บริเวณเหนือเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำ มีทัศนียภาพสวยงาม เหมาะแก่การล่องเรือหรือแพ สองฝั่งเป็นภูเขา หน้าผาสูงชัน น้ำในอ่างเป็นสีเขียวมรกต มีจุดน่าสนใจ เช่น ถ้ำเหล็กไหล แหลมชาวเขื่อน เกาะวังแก้ว เกาะชวนฝัน ถ้ำสมบัติ ผางาม ผาเกี๋ยง ทะเลสาปสบพุ บ้านสำเภาทอง นอกจากนี้ยังมีปลาชุกชุมเหมาะแก่การตกปลา

สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
มีบริการล่องแพสำหรับนักท่องเที่ยวชมธรรมชาติในอ่างเก็บน้ำ มีสถานที่สำหรับเล่นกีฬาทางน้ำ มีบริการ ที่พัก ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ห้องสุขา ที่นั่งพักผ่อน และปิกนิก

เส้นทางเข้าสู่เขื่อนกิ่วลม
จากตัวเมืองลำปาง โดยทางหลวงหมายเลข ๑ ลำปาง-งาว แยกซ้ายตรงหลักกิโลเมตรที่ ๖๒๓-๖๒๔ เข้าไปตามถนนลาดยางประมาณ ๑๔ กิโลเมตร