• เขาโต๊ะพญาวัง
  • เขาโต๊ะพญาวัง
  • เขาโต๊ะพญาวัง
เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ริมคลองมำบัง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ด้านทิศเหนือ ติดถนนคูหาประเวศน์

ประวัติความเป็นมา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ มีไม่มากนัก หลักฐานที่แน่นอนไม่ชัดเจน จากข้อมูลปรากฎในหนังสือของกรมศิลปากร สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม ๓ , เล่ม ๕

ลักษณะทั่วไป
เป็นแหล่งโบราณคดี ในเขตอำเภอเมืองสตูล มีสภาพเป็นภูเขาหินปูนลูกโดด ทางด้านทิศตะวันออกเป็นเพิงผา และมีถ้ำตื้น ๆ อดีตก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๔ พอถึงฤดูฝน น้ำจะท่วมรอบ ๆ เขาโต๊ะพญาวัง ต้องใช้เรือสัญจรไปมาอีกฝั่งหนึ่ง ด้านตะวันออกของเขาโต๊ะพญาวังมีชาวบ้านหาหินย่อยไปทำการก่อสร้าง จนด้านหน้าของภูเขาลูกนี้หายไปบางส่วน ต่อมาทางเทศบาลเมืองสตูลได้เข้าไปพัฒนา จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีถนนรอบภูเขาลูกนี้ ด้านหน้าจะมีถ้ำลอดเข้าไปในภูเขา มีหินงอก หินย้อย อดีตมีพระธุดงค์เข้าไปวิปัสสนา บนภูเขาโต๊ะพญาวังมีพันธุ์ไม้นานาชนิด อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อาศัยของนกหลายประเภท โดยเพราะลิงจำนวนมากอาศัยอยู่ ช่วงเช้าจะออกมาหากินอาหารตามร้านค้า ถนนสายหน้าภูเขา ช่วงเย็น ๆ จะกลับขึ้นไปบนภูเขา
ด้านหลังภูเขาเป็นสวนสาธารณะ ประชาชนให้ความสนใจเข้าชม และพักผ่อน สภาพร่มเย็น สวยงาม มีน้ำตกจำลอง มีเขื่อนสำหรับมาพักผ่อน

หลักฐานที่พบ
พบเครื่องมือ ๒ ชิ้น เป็นเครื่องมือสะเก็ดหิน ทำจากหินปูนลักษณะ เครื่องมือเป็นรูปครึ่งวงกลม ค่อนข้างบาง ส่วนโค้งมีความคมมาก ใช้งานขุด ยาวประมาณ ๗.๕๙ ซม. มีความหนา ๑.๒๗ ซม. อีกชิ้นหนึ่ง เป็นหินปูนลายเหลี่ยมบาง มีรอยลึกบางส่วน มีความคม ยาว ๗.๑ ซม. หนา ๑.๒๗ ซม.

เส้นทางสู่สถานที่ตั้ง
ทางสะดวกที่สุด ไปตามถนนสายเอก ถนนสตูลธานี เลี้ยวขวาข้างโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เข้าถนนคูหาประเวศน์ ประมาณ ๖๐๐ เมตร ถึงบริเวณเขาโต๊ะพญาวัง