สถานที่ตั้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลักษณะ
เขาดินมีลักษณะเป็นเนินหินแกรนิตที่เป็นหินชนิดเดียวกับหินที่ราบบริเวณเขาสามมุข จังหวัดชลบุรี มีความสูงจากพื้นที่ราบรอบบริเวณเขาดินประมาณ ๑๕ เมตร ตั้งอยู่โดดเดี่ยวล้อมรอบด้วยทุ่งนาและป่าจาก บนยอดเขาซึ่งมีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่นั้นเป็นที่ตั้งของ "วัดเขาดิน" หรือ "วัดปถวีบัพตาราม" นับว่าเป็นแหล่งโบราณคดีบนเนินหินและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวของอำเภอบางปะกง ที่มีความสูงกว่าที่แหล่งอื่น

หลักฐานที่พบ
ภายในวัดมีมณฑปร้างเหลือแต่อิฐสีเทาอยู่หลังหนึ่ง สันนิษฐานว่าเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสตอนขากลับจากเสด็จฯ ชายทะเลตะวันตก เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๑

เส้นทางเข้าสู่เขาดิน
ออกจากตัวเมืองฉะเชิงเทราไปตามลำน้ำบางปะกงประมาณ ๑๔ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวเข้าคลองอ้อมไปอีก ๒ กิโลเมตร
หรือเดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนนหมายเลข ๓๑๔ จากจังหวัดฉะเชิงเทราเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท ถึงทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกงเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นก่อนถึงโรงไฟฟ้าจะมีทางแยกเลี้ยวขวาเข้าไปยังบริเวณเขาดิน