• เขาฉกรรจ์
  • เขาฉกรรจ์
  • เขาฉกรรจ์
  • เขาฉกรรจ์
สถานที่ตั้ง ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

สิ่งดึงดูดใจ
เขาฉกรรจ์ เป็นภูเขาหินปูนมีสีเทา เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก มีอายุอยู่ระหว่างยุคเพอร์เมียนและยุคคาร์บอนนิเฟอร์ส (บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์ : ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย : ๒๕๒๔ หน้า ๒๘) ลักษณะเป็นภูเขาเตี้ย ๆ ยอดเขาสูงสุดประมาณ ๒๔๐ เมตร มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอยู่ถึง ๗๒ ถ้ำ บางถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวตัวเล็กๆนับแสนตัว ซึ่งจะบินออกหากินในตอนเย็นใกล้พลบค่ำ เป็นสายเป็นขบวนนานนับชั่วโมง
เขาฉกรรจ์เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงอีกนับพันตัว แบ่งพวกกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ยกทัพยกพวกเข้าต่อสู้กันเป็นประจำ ส่วนสำคัญที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์คือ ถ้ำทะลุ สามารถเดินขึ้นบันไดไปยังช่องทะลุ ซึ่งเป็นช่องขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางภูเขา เพื่อชมทิวทัศน์เบื้องล่างอีกด้านหนึ่งได้อย่างสวยงาม

สิ่งอำนวยความสะดวกในเขาฉกรรจ์
ทางด้านทิศเหนือ เป็นที่ตั้งของสวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ อันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ถูกจัดไว้ด้วยพันธุ์ไม้หลากชนิด เรือนยอดไม้ที่แผ่กิ่งก้านกระจายเข้าหากัน ทำให้บรรยากาศร่มรื่น ท่ามกลางโต๊ะหินอ่อนและที่นั่งพักผ่อนกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เป็นธรรมชาติที่ถูกเจียรนัยแล้วอย่างแท้จริง

เส้นทางเข้าสู่เขาฉกรรจ์
จากหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว ไปตามถนนสุวรรณศร (สระแก้ว-อรัญประเทศ) ประมาณ ๑ กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามถนนสระแก้ว-จันทบุรี ประมาณ ๑๙ กิโลเมตร