• เกาะเต่า
  • เกาะเต่า
  • เกาะเต่า
  • เกาะเต่า
สถานที่ตั้ง เกาะเต่ามีสถานะเป็นตำบลหนึ่งของ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ประมาณ ๒๑.๐๓ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๓ หมู่บ้าน คือบ้านหาดทรายรี บ้านแม่หาด และบ้านโฉลกบ้านเก่า มีประชากรท้องถิ่นประมาณ ๘๐๐ คน

สิ่งดึงดูดใจ
เกาะเต่ามีสิ่งดึงดูดใจที่น่าสนใจคือ การดำน้ำ ซึ่งก็มีจุดดำน้ำที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง จึงทำให้มีผู้ประกอบการร้านดำน้ำมากกว่า ๒๐ ร้าน แหล่งดำน้ำที่สวยงามได้แก่
๑. กองชุมพร (Chumporn Pinnacle) เป็นจุดดำน้ำที่มากมายไปด้วยฝูงปลาชนิดต่าง ๆ เช่น ปลาสาก ปลาหูช้าง ปลากะมง ปลากะพงแดง โดยเฉพาะปลาหมอทะเลตัวใหญ่ ๆ นับเป็นพระเอกของจุดดำน้ำจุดนี้อย่างแท้จริง
๒. กองตุ้งกู (Southwest Plinnacle) เป็นแหล่งปะการังดำหลากหลายสีสันสวยงามมาก แถมที่นี่มักมีปลาใหญ่เข้ามาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ เช่น ปลาฉลามวาฬ ปลาวาฬบรูด้า
๓. กองทรายแดง เป็นแหล่งที่มากมายไปด้วยปะการังดำและแส้ทะเลสีแดง และโดยเฉพาะกองหินที่หัวมุมด้านทิศตะวันออก จะมีกองหินที่มีปะการังอ่อนสีแดง สีชมพูเกาะอยู่เต็ม ทั้งผนังผาสวยงามมาก
๔. หินวง (hinwong Pinnacle) เป็นจุดดำน้ำที่มีความลึกไม่มากนัก แต่เป็นจุดที่มีกอ ปะการังดำแส้ทะเล หวีทะเลสีแดงค่อนข้างหนาแน่น นับเป็นจุดหนึ่งที่สวยงามมากที่สุดในอ่าวไทย

สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
การไปดำน้ำกับร้านดำน้ำบนเกาะเต่า
ร้านดำน้ำบนเกาะเต่าส่วนมาก จะมีบริการดำน้ำ วันละ ๔ ไดฟ์ แบ่งเป็นช่วงเช้า ๒ ไดฟ์ และช่วงบ่าย ๒ ไดฟ์ ช่วงเช้าเน้นไปที่การดำท่องเที่ยวเรือมักจะเดินทางไปดำน้ำในจุดที่สวยงาม แต่ช่วงบ่ายเกือบทุกร้านจะเน้นไปที่การเรียนดำน้ำจึงจะนำไปดำน้ำในจุดที่ไม่สวยเท่าไร เพราะฉะนั้นการใช้บริการร้านดำน้ำที่เกาะเต่าจึงควรมีวิธีการเลือกใช้บริการดังนี้
๑. เช้า ออกสำรวจว่าแต่ละร้านจะออกไปดำที่ไหน โดยแต่ละร้านจะติดป้ายบอกไว้ว่าจะไปดำ ณ จุดดำน้ำใด ทางที่ดีควรมีมอเตอร์ไซด์ตระเวนดู
๒. เลือกร้านที่ไปดำในจุดที่เราสนใจ และเข้าไปใช้บริการ
๓. ช่วงบ่ายพักผ่อน เพราะจุดดำน้ำไม่ค่อยสวยงามคุ้มค่ากับการเสียเงินออกไปดำ
๔. วันรุ่งขึ้นทำเช่นเดียวกับวันแรก แต่เปลี่ยนร้านเปลี่ยนที่ดำไปตามใจปรารถนา

การบริการดำนำในกรุงเทพมหานคร ที่ไปดำที่เกาะเต่า
๑. โปรเนสชั่นแนลไดเวอร์ ไปดำด้วยเรือโชคศุลี เรือออกที่ท่าขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยออกจาก กรุงเทพมหานคร เย็นวันศุกร์ กลับถึงกรุงเทพมหานครเย็นวันจันทร์ โทร ๙๕๔ - ๐๐๑๐ - ๑
๒. ไดฟ์มาสเตอร์ ไปดำด้วยเรือไดฟ์มาสเตอร์ ๒ เรือออกที่จากปากน้ำชุมพร ออกจาก กรุงเทพมหานคร เย็นวันศุกร์ ถึง กรุงเทพมหานครเช้าวันจันทร์ โทร. ๙๓๘ - ๔๒๑๖ , ๙๓๘-๔๒๑๗ , ๕๑๓-๗๙๘๙ , ๕๑๒-๑๖๖๔
๓. มนุษย์กบไทย ไปด้วยเรือจากชุมพร คาบาน่า พักแรมบนเกาะที่เกาะเต่าคอตเตร โทร. ๒๕๙-๗๕๓๓ , ๒๖๑-๖๗๓๗ ,๖๖๓-๔๑๒๕
ปิชคลับ ที่พักและรีสอร์ท คำนำสวยของคนไทย บนเกาะเต่า (๐๗๕) ๔๕๖๒๒๒ www.kotao.com หรือ อี - เมล์ไปที่ beachclub @ kohtao.com

เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปที่เกาะเต่า เมื่อถึงปากน้ำชุมพรก็นั่งเรือเร็วไป ซึ่งเป็นระยะทางที่สั้นที่สุด ด้วยเหตุนี้นักท่องเที่ยวที่ต้องการมุ่งตรงไปเกาะเต่าจึงมักนิยมมาขึ้นเรือกันที่ชุมพรเป็นส่วนใหญ่
หากมาจากทางภาคใต้ตอนล่าง จะขึ้นเรือเฟอร์รี่ไลน์ที่ท่าขนอม แล้วไปถึงเกาะพงันจะมีเรือเร็วเดินทางไปยังเกาะเต่าทุกวัน