• เกาะบูบู
  • เกาะบูบู
สถานที่ตั้ง หมู่เกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

สิ่งดึงดูดใจ
เกาะบูบูเป็นเกาะส่วนตัวเล็กๆ มีเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่เศษ เป็นสถานที่สงบสวยงามด้วยธรรมชาติที่แวดล้อมด้วยทะเล ภายในเกาะมีทางเดินเท้าชมวิวและชมป่า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด เช่น ไก่ป่า ลิง แย้ และนกนานาพันธุ์ โดยเฉพาะนกเงือก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของป่ารอบเกาะมีโขดหินและหาดทรายสีทอง เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลทุกชนิด เช่น ปลิงทะเล หอยชนิดต่างๆ เป็นต้นว่า หอยนางรม หอยโล๊ะและหอยเสียบหรือหอยทราย ในช่วงที่นํ้าขึ้นสามารถว่ายนํ้าหรือพายเรือแคนู ชมทิวทัศน์รอบเกาะได้

สิ่งอำนวยความสะดวก
ด้วยเหตุผลเชิงอนุรักษ์ บนเกาะบูบู จึงมีที่พักเพียงสิบกว่าหลัง สามารถรับนักท่องเที่ยวได้จำกัดจำนวนสูงสุดประมาณ ๔๐ คน มีร้านอาหารสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ภายในห้องพักมีห้องนํ้าห้องส้วม มีพัดลม มีไฟฟ้าบริการถึง ๔ ทุ่ม มีโทรศัพท์ติดต่อกับภายนอกได้

เส้นทางเข้าสู่เกาะบูบู
เส้นทางเข้าสู่เกาะบูบู โดยสารเรือได้เพียงทางเดียวโดยใช้เส้นทางดังนี้
(๑) นั่งรถจากตัวเมืองกระบี่ ไปทางเกาะลันตาแล้วโดยสารเรือจากเกาะลันตาไปเกาะบูบู
(๒) นั่งรถจากตัวเมืองกระบี่ถึงท่าเรือบ่อม่วง บ้านทรายขาว จังหวัดกระบี่ แล้วโดยสารเรือจากบ่อม่วงถึงเกาะบูบู
(๓) นั่งรถจากตัวเมืองกระบี่ ถึงท่าเรือบ้านโล๊ะใหญ่แล้วโดยสารเรือจากบ้านโล๊ะใหญ่ ถึงเกาะบูบู
(๔) นั่งเรือจากตัวเมืองกระบี่ ถึงหลังเกาะลันตาแล้วนั่งรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างจากหลังเกาะลันตาไปหน้าเกาะลันตา แล้วโดยสารเรือจากเกาะลันตาไปเกาะบูบู
เส้นทางสายที่ ๑ จะสะดวกที่สุดเพราะเป็นแหล่งชุมชน ส่วนเส้นทางสายที่ ๒ และ ๓ จะเร็วกว่า หากได้นัดหมายติดต่อให้เรือที่เกาะไปรับหรือเหมาเรือไปเอง