• เกาะช้าง
  • เกาะช้าง
สถานที่ตั้ง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

สิ่งดึงดูดใจ
เกาะช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง มีผาหินสลับซับซ้อน และป่าที่อุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา เป็นต้นเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธาร น้ำตกหลายแห่งบนเกาะนี้ เช่น น้ำตกธารมะยม น้ำตกคลองพลู น้ำตกคลองนนทรี น้ำตกคีรีเพชร น้ำตกคลองหนึ่ง และบริเวณรอบ ๆ เกาะช้าง มีชายหาดที่สวยงาม เช่น หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว แหลมไชยเชษฐ์ หาดไก่แบ้ หมู่บ้านประมงบางเบ้า หาดทรายยาว หาดเหลายา นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ เกาะช้างยังมีเกาะน้อยใหญ่ให้ท่องเที่ยว เช่น เกาะหวาย เกาะคุ้ม เกาะง่าม เกาะพร้าว หมู่เกาะกระ เป็นต้นโดยมีปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม

สิ่งอำนวยความสะดวกในเกาะช้าง
๑. สอบถามข้อมูลได้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลางเขต ๕ (ตราด) ตั้งอยู่เยื้องกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแหลมงอบ
๒. มีเรือโดยสาร เรือเฟอร์รี่ เรือเร็ว จากท่าเรือแหลมงอบ ถึงเกาะช้าง และมีรถรับจ้างรอรับผู้โดยสารไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทุกจุดบนเกาะ สะดวกและปลอดภัย

เส้นทางเข้าสู่เกาะช้าง
๑. จากตัวจังหวัดถึงสะพานท่าเทียบเรือแหลมงอบ ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๘) เพื่อลงเรือโดยสาร
๒. ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท ข้ามสะพานแม่น้ำเวฬุ(ท่าจอด) ประมาณ ๒ กิโลเมตร แยกขวามือเข้าสู่ทางสายแหลมงอบ-บางกระดาน ถึงจุดเชื่อมถนนตราด-แหลมงอบ แยกขวาสู่ท่าเทียบเรือแหลมงอบ ระยะทางทั้งหมดประมาณ ๑๘ กิโลเมตร