• เกาะกูด
  • เกาะกูด
  • เกาะกูด
สถานที่ตั้ง กลางทะเลอ่าวไทย กิ่งอำเภอเกาะกูด ทางทิศใต้ของจังหวัดตราด จดน่านน้ำประเทศกัมพูชา

สิ่งดึงดูดใจ
หมู่เกาะกูดประกอบด้วยเกาะ ๓ เกาะ คือ เกาะกูด เกาะแรด และเกาะไม้ชี้ อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้เบญจพรรณอุดมสมบูรณ ์ มีสัตว์ป่านานาชนิด เช่น หมูป่า ลิง รั้ง (กิ้งก่าใหญ่) กระรอก มีน้ำตกหลายแห่ง เช่น น้ำตกคลองเจ้า (น้ำตกที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์) น้ำตกคลองยายกี๋ น้ำตกบน น้ำตกตาดำ มีหาดทรายทอดตัวเป็นแนวยาว ทรายขาวน้ำใส สามารถเล่นกีฬาทางน้ำ และดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม เช่น หาดตะเภา หาดคลองเจ้า หาดคลองละหาน หาดคลองหิน หาดอ่าวพร้าว

สิ่งอำนวยความสะดวกในเกาะกูด
๑. มีที่พักประเภทรีสอร์ทสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว สามารติดต่อได้ที่กรุงเทพฯ และตราด
๒. มีเรือสำหรับรับส่งที่ปลอดภัย

เส้นทางเข้าสู่เกาะกูด
สามารถเดินทางจากตัวจังหวัดไปยังเกาะกูดได้ดังนี้
๑. นักท่องเที่ยวถ้าเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อเช่าเหมาประเภทเรือประมง เรือเร็ว เพื่อใช้ในการเดินทาง หรืออีกประเภทหนึ่งอาศัยไปกับเรือของชาวบ้านที่มาซื้อของในตัวจังหวัด
๒. เดินทางโดยติดต่อกับทัวร์ของรีสอร์ทต่าง ๆ
๓. เดินทางไปกับเรือที่ใช้รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ของทางราชการ
สถานที่ลงเรือไปเกาะกูด ได้แก่ บ้านด่านเก่า แหลมงอบ น้ำเชี่ยว คลองใหญ่ อ่าวช่อ เป็นต้น