อ่างเก็บน้ำแม่เล้า

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นเขื่อนดินสูงประมาณ ๑๙ เมตร ยาวประมาณ ๒๗๑ เมตร ทางเดินขึ้นหน้าเขื่อนกว้าง ๔ เมตรกักเก็บน้ำได้ประมาณ ๓ ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างโดยศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ภาคเหนือจังหวัดลำปาง มีศาลาพักร้อนสองหลัง บนเนินหนึ่งหลัง สามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงามรอบด้านและมีศาลาพักที่ด้านหลังเขื่อนหนึ่งหลัง

สิ่งอำนวยความสะดวก
มีร้านอาหารโดยเฉพาะปลาและกุ้งน้ำจืดบริการแก่นักท่องเที่ยว