อุโมงค์เขาน้ำค้าง

  • อุโมงค์เขาน้ำค้าง
  • อุโมงค์เขาน้ำค้าง
  • อุโมงค์เขาน้ำค้าง
สถานที่ตั้ง อุโมงค์เขาน้ำค้างหรืออุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง ตั้งอยู่ที่หมูที่ ๑ บ้านนาปรัง ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างในปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมา
แต่ก่อนนั้นอุโมงค์เขาน้ำค้างเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มกองโจรจีนคอมมิวนิสต์ในอดีตเมื่อประมาณ ๓๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๑๔) ที่ผ่านมาที่ปฏิบัติการในเขตอำเภอนาทวี สะเดาและอำเภอสะบ้าย้อย อุโมงค์แห่งนี้จะเป็นที่ตั้งค่ายกองกำลังติดอาวุธและป้องกันการโจมตีทางอากาศเป็นหลัก โดยมี นายอี้เจียง หรือนายบุญชาย แซ่อิ้ว เป็นหัวหน้า ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความคิดเห็นทางการเมืองตรงกันข้ามกับรัฐบาลไทย จนทำให้เกิดการสู้รบกันเรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๓ กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้เข้ามอบตัวเป็นผู้พัฒนาชาติไทย และบางส่วนอพยพกลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนตามนโยบายของรัฐบาลที่ ๖๖/๒๕๒๓ อุโมงค์เขาน้ำค้างจึงได้รับการปรับปรุงเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นละแวกใกล้เคียง หรือประชาชนทั่วไปเข้าไปชมและทัศนศึกษาสภาพภูมิประเทศ สถานที่สำคัญและความเป็นอยู่ในอดีต

สิ่งดึงดูดใจ
อุโมงค์เขาน้ำค้างนี้เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอุโมงค์ที่ขุดลึกลงไปใต้ดินบริเวณเทือกเขาน้ำค้าง การขุดช่วงแรกจะมี ๓ ชั้น มีทางออก ๓ ทาง ต่อมาได้ขุดเพิ่มเติมสามารถทะลุสถานที่อำนวยความสะดวกภายในค่ายเขาน้ำค้างได้ เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องรักษาโรค (ห้องพยาบาล) ทำให้การติดต่อทุกส่วนถึงกันหมด มีปากทางออกเพิ่มขึ้นเป็น๑๖ ทาง

สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
ปัจจุบันสามารถเข้าเยี่ยมชมบริเวณทาง ๆ ได้ ภายในถ้ำมีไฟฟ้าให้ความสว่าง มีป้ายอธิบายเป็นภาษาไทยและภาษาจีน ติดตั้งเป็นระยะ ๆ ให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาวิถีชีวิตในอดีตภายในค่ายอุโมงค์แห่งนี้ สภาพของอุโมงค์ค่อนข้างสมบูรณ์ มีทั้งห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เห็นอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน

เส้นทางเข้าสู่อุโมงค์เขาน้ำค้าง
การเข้าเยี่ยมอุโมงค์เขาน้ำค้าง สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถโดยสารประจำทางจากอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ถนนจะนะ - นาทวี ระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร และจากตลาดนาทวี เดินทางต่อโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถโดยสารเล็กประจำทางนาทวี - นาปรัง ระยะทางประมาณ ๒๔ กิโลเมตร