• อุโมงค์ปิยมิตร
  • อุโมงค์ปิยมิตร
สถานที่ตั้ง อุโมงค์ปิยะมิตร ตั้งอยู่ที่บ้านปิยะมิตร ๑ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นอุโมงค์ยาวประมาณ ๑ กิโลเมตร กว้าง ๕๐ - ๖๐ ฟุตอยู่บนเนินดิน บริเวณร่มรื่นล้อมรอบด้วยป่าไม้ทึบเดิมใช้เป็นฐานปฏิบัติการของโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม) ซึ่งสร้างเมื่อปี พศ.๒๕๑๙ ใช้สำหรับหลบภัยทางอากาศ สะสมเสบียงอาหาร คลังอาวุธ ห้องกระจายข่าว ห้องปฐมพยาบาล ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเบตงจังหวัดยะลา สิ่งดึงดูดใจอีกประการหนึ่งคือมีเห็ดหลินจือ และยาสมุนไพรมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
มีร้านจำหน่ายอาหาร ร้านขายของที่ระลึก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากธรรมชาติ เช่น เห็ดหลินจือ ยาสมุนไพร สำหรับถนนที่จะเดินไปชมอุโมงค์ปิยะมิตรจะเป็นทางเท้าที่ผ่านลำน้ำเล็ก ๆ มีร่มเงาของพรรณไม้กำบังแดดได้เป็นอย่างดี สำหรับที่พักเนื่องจากใกล้อำเภอเบตงจึงมักจะไปค้างคืนที่เบตง หรือกลับไปค้างคืนที่จังหวัดยะลาก็ได้

เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
เดินทางจากจังหวัดยะลาไปอำเภอเบตงตามเส้นทางหมายเลข ๔๑๐ ถึงตำบลตาเนาะแมเราะ เป็นระยะทางประมาณ ๑๔๑ กิโลเมตร แล้วแยกไปตามทางลาดยางผ่านบ่อน้ำร้อน ถึงอุโมงค์ปิยะมิตรประมาณ ๑๑ กิโลเมตร