อุโบสถวัดพุทธนิมิตร (อุโบสถไม้ วัดภูค่าว)

  • อุโบสถวัดพุทธนิมิตร (อุโบสถไม้ วัดภูค่าว)
  • อุโบสถวัดพุทธนิมิตร (อุโบสถไม้ วัดภูค่าว)
  • อุโบสถวัดพุทธนิมิตร (อุโบสถไม้ วัดภูค่าว)
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่บน ภูค่าว บ้านนาสีนวล ต. นาสีนวล อ. สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ อยู่บนเนินเขาเข้าสู่วัดภูค่าว ระยะทางห่างจากอำเภอสหัสขันธ์ ๘ กิโลเมตร

สิ่งดึงดูดใจ
๑. อุโบสถวัดพุทธนิมิตร เป็นอุโบสถที่ก่อสร้างแบบภาคเหนือและภาคกลางผสมผสานให้กลมกลืนกัน เป็นอุโบสถเปิดโล่งไม่มีฝาผนังปิดกั้น
๒. ระเบียงปูด้วยศิลาแลงโดยรอบตัวอุโบสถทั้งหมดก่อสร้างด้วยไม้แกะสลักลวดลายไทยเป็นภาพ ๓ มิติ ที่มีความอ่อนช้อยงดงามวิจิตรด้วยฝีมือคณะช่างที่เชี่ยวชาญชำนาญการในศิลปะการแกะสลักจากตระกูลช่างเมืองเหนือ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย อ.สันป่าตอง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และจ.ลำปาง
๓. ภาพหลักที่ปรากฏให้เห็นจะเป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติประกอบด้วยลายไทยเครือเถา ทิวทัศน์ป่า สรรพสัตว์นานา หน้าบรรณของอุโบสถหน้าหลัง และหลังคาด้านในจะเป็นภาพพระพุทธองค์ในปางต่าง ๆ ด้วยลีลาพระอิริยาบถต่าง ๆสายพระเนตรประดุจเพ่งตรงไปยังชาวโลก ด้วยพระเมตตาห่วงใยให้พ้นทุกข์บางภาพจะเกิดจากแนวคิดของพระอาจารย์ จากการบรรยายพุทธประวัติซึ่งยังไม่เคยปรากฏมีการแกะสลักหรือภาพวาดในที่ใด ๆ มาก่อน อุโบสถด้านหน้าทางทิศตะวันออกจะมีบานไม้แกะสลักหน้าหลังเป็นภาพมหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ต่าง ๆ ๑๖ ภาพ ด้านทิศเหนือ และทิศใต้จะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ทศชาติชาดก เป็นการบำเพ็ญเพียรบารมีของพระพุทธองค์ทั้ง ๑๐ ชาติ สลับกับแนวไม้แกะสลักเกี่ยวกระหวัดพันเป็นลายดอกไม้โดยรอบอุโบสถ์ด้านหลังมีซุ้มประตู ๑๔ บาน ๑๑ ช่อง แกะสลักภาพต่อเนื่องทั้งบานร่องลึก , เชิงซ้อนหน้าหลัง เสาประตูแกะสลักเป็นลายไทยโบราณต่าง ๆ ส่วนยอดซุ้มประตูทุกบานแกะสลักเป็นพระราหูกับพญานาค ซึ่งมีความสวยงามประดุจชีวิตจริง
๔. บันไดทางขึ้นอุโบสถหน้าหลังนอกจากจะปูด้วยศิลาแลงแล้ว ที่หัวบันไดแกะสลักเป็นเทพเจ้า ประจำทิศทั้ง ๘ ทิศ แสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ว่าเป็นแหล่งชุมนุมเทวดาเพื่อปกปักษ์รักษาชาวโลกและฟังธรรมอันวิเศษ
๕. พื้นที่รอบอุโบสถเป็นสวนไม้ไทย ๆ ปลูกไม้ยืนต้นไว้เป็นจำนวนมาก เช่น สารภี ไม้กฤษณา โศก ลำดวน บุนนาค พันชาติ ลูกจันทน์ ฯลฯ เพื่อให้ร่มเงาแก่พุทธศาสนิกชนในการถือศีลภาวนาตามวาระโอกาสต่าง ๆ แนวรั้วรอบอุโบสถ จะมีซุ้มเรือนแก้ว ๔ ทิศ และไม้ทั้งต้นวางตามแนวของรั้วโดยตลอด

สิ่งอำนวยความสะดวก
อุโบสถ เปิดกว้าง สำหรับทุกคน ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้จำนวนมาก ได้ศึกษาทั้งธรรมชาติและความสงบ มีบริเวณกว้างขวาง และสามารถเดินทางไปสักการะพระพุทธไสยาสน์ ถ้ำวัดภูค่าวได้ และเยี่ยมชมโบสถ์พระได้หลายอย่าง

เส้นทางเข้าสู่อุโบสถไม้วัดภูค่าว
เส้นทาง ลาดยางสะดวก จากจังหวัดกาฬสินธุ์เดินตามเส้นทางได้ ๒ สาย
๑. สายอำเภอเมือง-อำเภอสมเด็จ จากอำเภอสมเด็จ เลี้ยวซ้ายไปตามสายสมเด็จ-อ.สหัสขันธ์
๒. สายอำเภอเมือง-อำเภอสหัสขันธ์ เลี้ยวขวาไปตามทางสาย อ.สหัสขันธ์-อ.คำม่วง